logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


AKTUALNOŚCI > Z Unii Europejskiej

 

Od 1 maja 2004 r. działa w Polsce sieć EURES (EURopean Employment Services)
- Europejskie Służby Zatrudnienia

 

 

Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:
 

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,

   

 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów.

   

Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.
Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają:

 • baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,

   

 • baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą zagranicą

   

oraz wiele innych użytecznych informacji, znajdujących się na stronie internetowej EURES Komisji Europejskiej

 

www.europa.eu.int/eures

 a także

 www.eures.praca.gov.pl

 

 

 

Usługa EURES jest jedną z podstawowych usług rynku pracy a składają się na nią takie usługi jak:

 

 

·          Wolne miejsca pracy i podania – członkowie i partnerzy EURES pomagają i doradzają osobom poszukującym pracy zainteresowanym pracą za granicą w zakresie wolnych miejsc pracy oraz zapewniają pomoc i wsparcie przy sporządzaniu podań i życiorysów. Osoby poszukujące pracy otrzymają możliwość zarejestrowania swoich życiorysów w bazie danych życiorysów EURES.

·          Pomoc w rekrutacji z innych krajów europejskich – Członkowie i partnerzy EURES świadczą usługi informacyjne i rekrutacyjne na rzecz pracodawców, którzy chcą zatrudnić pracowników z innych krajów, z uwzględnieniem doradztwa i pomocy przy określaniu profilu potencjalnych kandydatów. Propagują bazę danych życiorysów EURES jako narzędzie dające pracodawcom dostęp do grona osób zainteresowanych pracą za granicą.

·          Informacje o warunkach życia i pracy – Członkowie i partnerzy EURES dostarczają informacje i świadczą poradnictwo w zakresie warunków życia i pracy w krajach EURES, które jest aktualne, dokładne i wyczerpujące.

·          Informacje o rynkach pracy – Członkowie i partnerzy EURES dostarczają informacje o obecnych trendach na europejskim rynku pracy, z uwzględnieniem informacji o dostępności siły roboczej oraz niedoborach i nadwyżkach na rynku pracy.

 

 

Zadania z zakresu EURES w powiecie realizuje powiatowy asystent EURES działający w ramach powiatowego urzędu pracy. Wszystkie usługi EURES dla osób poszukujących pracy są bezpłatne.

  

 


 

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS

 Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej i finansowania działań państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Działania te opierają się na czterech filarach europejskiej polityki zatrudnienia: zwiększeniu zdolności wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy, rozwoju przedsiębiorczości, ułatwianiu warunków prowadzenia przedsiębiorstw oraz wyrównywaniu szans w dostępie do rynku pracy.

 

 

 

Te priorytety europejskiej strategii zatrudnienia odzwierciedla Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (SPO RZL), który jest jednocześnie podstawą do opracowywania i wdrażania projektów skierowanych do osób bezrobotnych.

 

 

 W ramach SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje następujące projekty:

 

1. SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY – projekt, który ma za zadanie wsparcie osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim przez okres do 24 miesięcy, a także absolwentów szkół do 27 roku życia w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły;

 

2. ODNOWA ZAWODOWA – projekt, który jest skierowany do osób powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim przez okres do 24 miesięcy.

    Projekt

SZANSA NA SUKCES ZAWODOWY 

 realizowany jest od 01.02.2006 r. do 30.06.2007 r.,

natomiast  projekt

ODNOWA ZAWODOWA

 realizowany jest od 01.02.2006 r. do 30.09.2007 r.

Głównym ich celem jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikom projektów oferowane jest kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb, w zakresie:

 

 doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 warsztatów szkoleniowych z zakresu poruszania się po współczesnym rynku pracy

 szkoleń zawodowych

dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe

 staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz subsydiowanego zatrudnienia

 dotacji i doradztwa dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

      Wszystkie oferowane usługi są bezpłatne. Dodatkowo projekty przewidują stypendia i dodatki szkoleniowe, stypendia dla osób odbywających staż i przygotowane zawodowe w miejscu pracy oraz zwrot kosztów dojazdu osób bezrobotnych na szkolenia, staże i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach proszone są o zgłaszanie się do pokoju nr 6 w siedzibie PUP w Opolu Lubelskim bądź do pokoju nr 210 w Oddziale PUP w Poniatowej.

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 41310
Nazwa dokumentu: Z Unii Europejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-28 22:14:38
Data udostępnienia informacji: 2003-06-28 22:14:38
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-27 13:07:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner