logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


KOMUNIKATPowiatowy Urząd Pracy informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010r. (Dz.U. nr 123, poz.835) istnieje możliwość organizacji robót publicznych przez urząd gminy, w ramach których przy pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi mogą być zatrudnione poszkodowane osoby fizyczne, które:
    - osobiście i na własny rachunek prowadzą działalność w zakresie produkcji rolnej, w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
lub
    - prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    - oraz ich małżonkowie i pełnoletni domownicy.

Maksymalny okres zatrudnienia w ramach ww. robót publicznych wynosi
do 12-stu miesięcy, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011r.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót publicznych mogą podlegać nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli złożą w KRUS-ie oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.

Warunkiem skierowania do robót publicznych jest fakt zalania na skutek powodzi co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty na skutek powodzi w hodowli prowadzonej w dziale specjalnym, która przekroczyła 30% hodowanych zwierząt.

 Osoby zainteresowane odbywaniem prac w ramach robót publicznych mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy, pok. Nr 1 wraz z:
1/ oświadczeniem o chęci podjęcia pracy przy usuwaniu skutków powodzi
2/ zaświadczeniem z urzędu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz o wielkości poniesionych strat (w procentach),
3/ zaświadczeniem z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Urząd pracy po ustaleniu, iż dana osoba spełnia wszystkie ustawowe warunki do ww. prac oraz po zawarciu umowy z organizatorem robót publicznych (urząd gminy) dokonywać będzie kierowania rolników do pracy.
 

Ilość odwiedzin: 21477
Nazwa dokumentu: Komunikat dla rolników
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-07-19 14:57:23
Data udostępnienia informacji: 2010-07-19 14:57:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-19 14:59:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner