logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


OFERTY PRACY > Oferty regionalne

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim na dzień 10.10.2014 r. dysponuje następującymi ofertami pracy:

Oferty zamknięte
Stanowisko Wymagania Numer oferty Miejsce pracy/Kontakt
Pracownik gospodarczy Wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia na wózki widłowe 0812 Ćwiętalka
Kosmetyczka Wykształcenie średnie zawodowe- kosmetyka, wymagany 2 letni staż pracy na stanowisku kosmetyczki 0850 Nałęczów
Mechanik pojazdów samochodowych Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne - mechanik pojazdów samochodowych 0880 Opole Lubelskie
Rzeźnik-wędliniarz Wykształcenie podstawowe 0882 Dąbrowa Wronowska
Doradca finansowy Wykształcenie min. średnie, wyższe ekonomiczne, zdolności komunikacyjne, doświadczenie zawodowe mile widziane 0872 Opole Lubelskie

  

Oferty otwarte
Stanowisko Wymagania Numer oferty Miejsce pracy/Kontakt
Pracownik ds. geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji i Kartografii
 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne,
  • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość kpa i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • umiejętność obsługi programu geodezyjnego EWOPIS, Word, Excel, EWMAPA,
  • obowiązkowość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
  • sumienność, dokładność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia.
0894 Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 Punkt Obsługi Klienta parter lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji, kartografii i Katastru z podaniem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 13 października 2014 roku.
-osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanych.
- postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim
Kierownik Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe geodezyjne,
  • co najmniej czteroletni staż pracy lub co najmniej przez 4 lata prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • nieposzlakowaną opinię, obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość kpa, ustawy o samorządzie powiatowym, oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • doświadczenia zawodowe w zakresie kontroli operatów technicznych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • umiejętność obsługi programu geodezyjnego EWOPIS, Word, Excel, EWMAPA,
  • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
  • umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania wiążących decyzji,
  • obowiązkowość i życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
  • sumienność, dokładność,
  • umiejętność pracy w zespole.
  • prowadzenie innych prac związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wdrażanie nowych technik informatycznych.
0891 Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
d) kopie świadectw pracy,
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4 Punkt Obsługi Klienta parter lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru z podaniem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 13 października 2014 roku.
-osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanych,
- postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim
Kierowca operator wózków jezdniowych Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, uprawnienia operatora wózków jezdniowych 0896 P.H.U. POLMAX
ul. Armii Krajowej 1, 24-300 Opole Lub.
Kontakt z pracodawcą osobisty w siedzibie firmy, pod nr tel.:
081 827 02 28
oraz email:
polmaxopole@poczta.wp.pl
Operator koparko-ładowarki Wykształcenie min. podstawowe, uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, doświadczenie zawodowe mile widziane 0897 Przedsiębiorstwo Budowlane
EKO-DROGPOL
Ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów
Kontakt z pracodawcą pod nr tel.:
691 383 018
Miejsce wykonywania pracy:
teren województwa lubelskiego
Robotnik budowlany Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub inne ponadgimnazjalne, mile widziane doświadczenie zawodowe w budownictwie, w obsłudze koparki, w brukarstwie, prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C i podstawowa umiejętność obsługi koparki i innego sprzętu budowlanego 0898 KOMPANIA USŁUGOWA "RATUSZ"
Magdalena Teresińska- Grzeszczak
Kontakt z pracodawcą pod nr tel. 505 144 235
oraz email: pawelgrzeszczak@wp.pl
Miejsce wykonywania pracy:
Opole Lubelskie
Technik farmaceutyczny Wykształcenie średnie lub wyższe- technik farmacji lub mgr farmacji , doświadczenie zawodowe- min. 1 rok pracy w zawodzie 0899 "WITAMINKA"
D. Kulczyńska, M. Kulczyński Sp. J.
Ul. 1 Maja 8, 24-320 Poniatowa
Kontakt z pracodawcą pod nr tel.
603 371 841
Miejsce wykonywania pracy:
Poniatowa
Mechanik autobusów Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, praktyka przy naprawach pojazdów, uprawnienia spawacza 0900 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o.
Ul. Dęblińska 7, 24-100 Puławy
Kontakt z pracodawcą pod nr tel.
81 888 56 86
Miejsce wykonywania pracy:
Ul. Podzamcze 79, 24-300 Opole Lub.
Monter konstrukcji metalowych Wykształcenie zawodowe mechaniczne, doświadczenie zawodowe mile widziane 0901 STALMONT
Stanisław Krzeszowski
Ul. Strażacka 9, 24-350 Chodel
Kontakt z pracodawcą osobisty w siedzibie firmy oraz pod nr tel.:
602 497 250
Miejsce wykonywania pracy:
Ul. Strażacka 9, 24-350 Chodel
Sprzedawca Wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, obsługa kasy fiskalnej i komputera 0902 Sklep spożywczo-przemysłowy
Małgorzata Łakoma
Boby Kolonia 56, 23-250 Urzędów
Kontakt z pracodawcą osobisty w siedzibie firmy oraz pod nr tel.:
606 335 653
Miejsce wykonywania pracy:
Boby Kolonia 56
Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej 1.Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, znajomość przepisów podatkowych i umiejętność ich stosowania ich w praktyce, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.
2. Wymagania dodatkowe: wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne, znajomość obsługi specjalistycznych programów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, 6 m-cy doświadczenia w administracji skarbowej
0906 Wymagane dokumenty:
1) Życiorys i list motywacyjny,
2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) Oświadczenie kandydata o nie nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) Kopie dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli osoba takie posiada
Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 13 października 2014r. na adres:
Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim
ul. Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lub.
pokój nr 20 (II piętro)
Dodatkowe informacje: 81 827 21 62
Operator urządzeń przygotowania danych 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, znajomość przepisów, biegła obsługa komputera, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia
2. Wymagania dodatkowe:
Wykształcenie wyższe, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
0906 Wymagane dokumenty:
1) Życiorys i list motywacyjny,
2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) Oświadczenie kandydata o nie nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7) Kopie dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli osoba takie posiada
Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 17 października 2014r. na adres:
Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim
ul. Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lub.
pokój nr 20 (II piętro)
Dodatkowe informacje: 81 827 21 62
Kierownik sklepu Wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży spożywczej, umiejętność obsługi komputera, kierowania zespołem, dobra organizacja pracy 0908 ALDIK NOVA Sp. z o.o.
Ul. Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
Kontakt z pracodawcą pod nr tel.:
81 535 83 76
oraz e-mail:
rekrutacja@aldik.pl
Miejsce wykonywania pracy:
Ul. Lubelska 7 B, 24-300 Opole Lub.

 

Szczegółowe informacje o ofertach z tabeli pod nr telefonu: 81 827-73-56 lub 81 827-72-95

Nazwa dokumentu: Oferty regionalne
Osoba, która wytworzyła informację: Aministrator
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Wyrostek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-28 21:44:11
Data udostępnienia informacji: 2003-06-28 21:44:11
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-10 14:57:28

Wersja do wydruku...

corner   corner