logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór  wniosków i formularzy, niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie. Każdy formularz można sobie pobrać, zapisać na swoim komputerze lokalnym, wypełnić i wydrukować.

Poniżej znajdują się załaczniki wraz z opisem.

 

Załączniki do pobrania: 2010-08-05 09:05:03 - Rozliczenie kosztów zakwaterowania (22.16 kB)
2010-08-05 09:05:39 - Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (38.11 kB)
2011-03-11 08:30:28 - Oświadczenie o zobowiązaniu do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości (22.00 kB)
2012-02-15 12:27:07 - Opinia organizatora stażu FP (24.00 kB)
2012-02-15 12:27:49 - Sprawozdanie z przebiegu stażu FP (25.50 kB)
2012-02-16 09:35:50 - Oświadczenie (22.00 kB)
2012-02-16 09:59:17 - Ewidecncja wykonywania prac społecznie użytecznych (38.00 kB)
2012-02-17 08:17:42 - Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (0.00 B)
2012-02-28 09:10:01 - Opinia organizatora stażu EFS (45.50 kB)
2012-02-28 09:14:02 - Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS (46.50 kB)
2012-02-28 09:17:24 - Lista obecności na stażu (78.00 kB)
2012-09-04 12:00:28 - Zgłoszenie kandydata na szkolenie grupowe finansowane z Funduszu Pracy (32.88 kB)
2012-09-04 12:01:43 - Zgłoszenie kandydata na szkolenie grupowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (52.78 kB)
2013-01-04 08:06:25 - Regulamin dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy (0.00 B)
2013-04-05 13:37:47 - Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (73.50 kB)
2013-04-05 13:38:39 - Wniosek o zaliczkę na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (78.00 kB)
2013-04-05 13:39:44 - Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (101.00 kB)
2013-04-15 11:07:46 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim - rok 2013 (58.51 kB)
2013-05-23 07:44:55 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w III i IV kwartale w 2013r. (25.04 kB)
2013-06-10 08:42:36 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w III kwartale w 2013r. (37.40 kB)
2013-06-10 08:46:35 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w III i IV kwartale w 2013r. Oddział Poniatowa (27.39 kB)
2013-06-10 08:47:48 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w III i IV kwartale w 2013r. Oddział Poniatowa (41.37 kB)
2013-09-25 08:07:44 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w III i IV kwartale 2013r. (35.88 kB)
2013-10-22 07:36:01 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w IV kwartale 2013 (33.82 kB)
2013-11-26 07:47:53 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2014 r. (36.01 kB)
2013-11-26 07:48:31 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2014 r. (29.64 kB)
2013-11-26 07:52:53 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w I kwartale 2014r. (35.37 kB)
2014-01-10 07:39:35 - Nowe zasady organizowania stażu (46.53 kB)
2014-01-22 09:32:40 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2014 r. Oddział w Poniatowej (26.58 kB)
2014-01-22 09:33:26 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2014 r. oddział w Poniatowej (14.26 kB)
2014-01-22 09:34:08 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w I kwartale 2014r. Oddział w Poniatowej (16.56 kB)
2014-01-27 13:58:55 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2014 r. Oddział w Poniatowej (27.45 kB)
2014-01-27 13:59:23 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2014 r. oddział w Poniatowej (21.00 kB)
2014-01-27 13:59:47 - Wykaz zajęć aktywizacyjnych zaplanowanych w II kwartale 2014r. Oddział w Poniatowej (23.15 kB)
2014-03-10 11:29:44 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zaplanowanych do realizowania ze środków Funduszu Pracy w roku 2014 (37.70 kB)
2014-06-11 15:03:59 - Zasady organizowania stażu (93.50 kB)
2014-06-16 10:38:53 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zaplanowanych do realizacji w ramach projektu systemowego "Człowiek- najle (64.19 kB)
2014-07-09 07:41:09 - Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (63.50 kB)
2014-07-09 07:42:13 - Zgłoszenie oferty pracy (100.00 kB)
2014-07-10 09:27:10 - Regulamin organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim (69.13 kB)
2014-07-10 09:27:40 - Wniosek o organizację prac interwencyjnych (137.00 kB)
2014-07-10 09:28:08 - Wniosek o zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (94.50 kB)
2014-07-10 09:29:31 - Informacja o pomocy de minimis (1.62 MB)
2014-07-10 09:31:05 - Oświadczenie kwartalne (29.50 kB)
2014-07-10 10:05:32 - Wniosek o zorganizowanie stażu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (109.50 kB)
2014-07-10 14:41:23 - Wniosek o organizację robót publicznych (111.00 kB)
2014-07-10 14:41:48 - Wniosek o zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych (92.50 kB)
2014-07-10 14:42:20 - Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (71.93 kB)
2014-07-11 11:56:58 - Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków, na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu (137.06 kB)
2014-07-11 13:09:30 - Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy (268.00 kB)
2014-07-11 13:10:10 - Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Europejskiego Funduszu Społecznego (255.50 kB)
2014-07-11 13:50:17 - Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (127.84 kB)
2014-07-11 13:50:52 - Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy (242.50 kB)
2014-07-11 13:55:40 - Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (230.00 kB)
2014-07-14 14:13:23 - Regulamin organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Opolu Lubelskim (136.03 kB)
2014-07-14 14:15:00 - Wniosek o przyznanie bonu stażowego (66.21 kB)
2014-07-14 14:15:59 - Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego (141.54 kB)
2014-07-14 14:17:27 - Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. (135.00 kB)
2014-07-15 10:35:33 - Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (27.89 kB)
2014-07-15 10:35:56 - Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (35.94 kB)
2014-07-30 20:22:44 - Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (265.86 kB)
2014-07-30 20:23:45 - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/ powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej (165.93 kB)
2014-07-30 20:24:06 - Oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej (61.36 kB)
2014-08-27 12:48:54 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. (38.09 kB)
2014-08-27 12:50:38 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. (20.11 kB)
2014-09-17 09:58:37 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. w Oddziale w Poniatowej (34.25 kB)
2014-09-17 09:59:04 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. w Oddziale w Poniatowej (19.70 kB)
2014-09-25 09:42:23 - Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej` (125.92 kB)

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-25 09:42:31

Wersja do wydruku...

corner   corner