logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór  wniosków i formularzy, niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie. Każdy formularz można sobie pobrać, zapisać na swoim komputerze lokalnym, wypełnić i wydrukować.

Poniżej znajdują się załaczniki wraz z opisem.

 

Załączniki do pobrania: 2010-08-05 09:05:03 - Rozliczenie kosztów zakwaterowania (22.16 kB)
2010-08-05 09:05:39 - Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (38.11 kB)
2011-03-11 08:30:28 - Oświadczenie o zobowiązaniu do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości (22.00 kB)
2012-02-15 12:27:07 - Opinia organizatora stażu FP (24.00 kB)
2012-02-15 12:27:49 - Sprawozdanie z przebiegu stażu FP (25.50 kB)
2012-02-16 09:35:50 - Oświadczenie (22.00 kB)
2012-02-17 08:17:42 - Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (0.00 B)
2012-02-28 09:10:01 - Opinia organizatora stażu EFS (45.50 kB)
2012-02-28 09:14:02 - Sprawozdanie z przebiegu stażu EFS (46.50 kB)
2012-02-28 09:17:24 - Lista obecności na stażu (78.00 kB)
2012-09-04 12:00:28 - Zgłoszenie kandydata na szkolenie grupowe finansowane z Funduszu Pracy (32.88 kB)
2012-09-04 12:01:43 - Zgłoszenie kandydata na szkolenie grupowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (52.78 kB)
2013-01-04 08:06:25 - Regulamin dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy (0.00 B)
2013-04-05 13:37:47 - Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (73.50 kB)
2013-04-05 13:38:39 - Wniosek o zaliczkę na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (78.00 kB)
2013-04-05 13:39:44 - Wniosek o zawarcie umowy o refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (101.00 kB)
2014-06-16 10:38:53 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zaplanowanych do realizacji w ramach projektu systemowego "Człowiek- najle (64.19 kB)
2014-07-10 09:31:05 - Oświadczenie kwartalne (29.50 kB)
2014-07-14 14:13:23 - Regulamin organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Opolu Lubelskim (136.03 kB)
2014-07-14 14:15:00 - Wniosek o przyznanie bonu stażowego (66.21 kB)
2014-07-15 10:35:33 - Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (27.89 kB)
2014-07-15 10:35:56 - Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (35.94 kB)
2014-07-30 20:23:45 - Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/ powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej (165.93 kB)
2014-07-30 20:24:06 - Oświadczenie osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej (61.36 kB)
2014-08-27 12:48:54 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. (38.09 kB)
2014-08-27 12:50:38 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. (20.11 kB)
2014-09-17 09:58:37 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. w Oddziale w Poniatowej (34.25 kB)
2014-09-17 09:59:04 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2014 r. w Oddziale w Poniatowej (19.70 kB)
2014-12-03 10:07:20 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2015 r. (27.61 kB)
2014-12-03 10:07:55 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanyvh w I kwartale 2015 r. (39.65 kB)
2015-01-14 15:41:40 - Oświadczenie kwartalne (31.00 kB)
2015-01-15 08:08:42 - Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (72.42 kB)
2015-01-15 08:09:06 - Wniosek o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu powiatowy urząd pracy przyznał bon za (62.50 kB)
2015-01-15 08:09:50 - Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. (135.50 kB)
2015-01-15 08:10:13 - Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia (62.50 kB)
2015-03-02 14:07:31 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2015 r. (56.08 kB)
2015-03-02 14:07:59 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2015 r. (28.63 kB)
2015-03-13 10:31:52 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie finansowane z Funduszu Pracy (29.78 kB)
2015-03-13 10:32:34 - Harmonogram szkolenia "Szukam pracy" (12.60 kB)
2015-03-13 10:34:11 - Plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na rok 2015 (37.66 kB)
2015-03-13 11:00:52 - Oświadczenie osoby rejestrowanej (74.20 kB)
2015-03-13 11:01:17 - Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji (37.04 kB)
2015-03-13 11:14:39 - Zasady przyznawania środków z krajowego funduszu szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim (140.98 kB)
2015-03-20 12:27:29 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2015 r. w Oddziale PUP w Poniatowej (50.32 kB)
2015-03-20 12:27:59 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w II kwartale 2015 r. w Oddziale PUP w Poniatowej (27.25 kB)
2015-05-05 09:31:43 - Informacja o pomocy de minimis (142.00 kB)
2015-05-08 12:43:03 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w III kwartale 2015 r. (28.74 kB)
2015-05-08 12:43:29 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w III kwartale 2015 r. (52.89 kB)
2015-05-11 14:40:42 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w III kwartale 2015 r. w Oddziale PUP w Poniatowej (52.02 kB)
2015-05-11 14:41:03 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w III kwartale 2015 r. w Oddziale PUP w Poniatowej (14.68 kB)
2015-05-12 13:00:25 - Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (67.50 kB)
2015-05-14 09:37:35 - Wnisek o zorganizowanie stażu PO WER (178.00 kB)
2015-07-02 07:57:18 - Wnisek o zorganizowanie stażu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (139.50 kB)
2015-07-02 09:42:43 - Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej (170.91 kB)
2015-07-14 08:53:08 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urządzie Pracy w Opolu Lubelskim zaplanowanych do realizowania w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych (90.07 kB)
2015-07-14 08:54:58 - Szczegółowy plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim zaplanowanych do realizowania ze środków funduszu pracy w roku 2015 (47.29 kB)
2015-08-06 12:08:54 - Wniosek w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL (257.50 kB)
2015-10-16 09:18:00 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. (33.69 kB)
2015-10-16 09:18:28 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. (41.89 kB)
2015-11-16 08:08:50 - Wykaz grupowych porad zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2016 r. (41.88 kB)
2015-11-16 08:09:19 - Wykaz grupowych informacji zawodowych zaplanowanych w I kwartale 2016 r. (26.98 kB)
2015-12-15 09:57:19 - Regulamin organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim (70.84 kB)
2015-12-15 09:58:53 - Oświadczenie kwartalne (31.00 kB)
2015-12-15 09:59:29 - Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy / dla obywateli EOG (83.50 kB)
2015-12-15 10:00:19 - Informacja o pomocy de minimis (820.50 kB)
2015-12-15 10:35:40 - Zasady organizowania stażu (85.66 kB)
2015-12-31 12:51:06 - Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (610.50 kB)
2015-12-31 12:51:57 - Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie (59.11 kB)
2015-12-31 12:52:20 - Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie (24.29 kB)
2016-01-04 08:55:23 - Wniosek o zorganizowanie stażu finansowanego z Funduszu Pracy (269.00 kB)
2016-01-04 13:31:04 - Wniosek o organizację prac interwencyjnych (299.50 kB)
2016-01-04 13:31:47 - Wniosek o zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (226.00 kB)
2016-01-05 09:00:06 - Wniosek o organizację robót publicznych (297.50 kB)
2016-01-05 09:01:55 - Wniosek o zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych (224.00 kB)
2016-01-05 09:03:34 - Wniosek o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (282.00 kB)
2016-01-05 09:04:01 - Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia (202.00 kB)
2016-01-07 09:21:42 - Zasady refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu L (64.03 kB)
2016-01-07 09:22:14 - Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (287.50 kB)
2016-01-07 09:22:49 - Wniosek o refundację (225.50 kB)
2016-01-07 09:24:06 - Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego (185.53 kB)
2016-01-07 10:02:03 - Program szkolenia "Szukam pracy" (22.02 kB)
2016-01-07 10:04:36 - Karta kandydata na szkolenie z zakresu „aktywnego poszukiwania pracy” w Klubie Pracy (205.00 kB)
2016-01-07 10:13:03 - Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim, nie pozostającej w zatrudnieniu (217.50 kB)

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 10:13:12

Wersja do wydruku...

corner   corner