logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie od 01.06.2010 r. do 30.12.2011 r. realizuje w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach, Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim projekt systemowy Outplacement - naszą szansą.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr CCCXIX/4285/10 z dnia 11.06.2010 r.

Projekt skierowany jest do 800 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany w przyczyn niedotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Uczestnicy projektu spełniający kryteria uczestnictwa mogą w projekcie skorzystać z następujących form wsparcia w ramach Indywidualnych Planów Działania:

   1. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
   2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
   3. Pośrednictwo pracy,
   4. Szkolenia zawodowe (grupowe i indywidualne),
   5. Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu,
   6. Wsparcie finansowe - środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł.,
   7. Wsparcie pomostowe w postaci:

    a) doradztwa specjalistycznego - pomoc w wykorzystaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

    b) finansowego wsparcia pomostowego,

   8. Dodatki relokacyjne/mobilnościowe, dla osób, które uzyskały zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, w wysokości sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych,
   9. Dodatki motywacyjne dla osób, które uzyskały zatrudnienie w nowym miejscu pracy w wysokości trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4 500 zł.

Planowana wartość projektu 10 000 000 PLN.

Wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby prosimy o kontakt z Partnerami projektu:

1) Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie - ul. Niecała 14, który obejmuje wsparciem osoby z terenu miasta Lublina;

2) Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie - ul. Mełgiewska 11, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: ziemskiego lubelskiego, włodawskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, chełmskiego;

3) Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu - Plac Wolności 1, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego;

4) Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach - ul. Lubelska 2G, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: puławskiego, ryckiego, opolskiego;

5) Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie - ul. Piłsudskiego 14, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, parczewskiego;

6) Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim - ul. Zamoyskiego 70, który obejmuje wsparciem osoby z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego.

Ilość odwiedzin: 12482
Nazwa dokumentu: Outplacement nasza szansą
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-08-18 11:03:40
Data udostępnienia informacji: 2010-08-18 11:03:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-19 08:26:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner